POZNAJ NAS!

Jesteśmy Kinga i Monika, wykwalifikowane położne z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad matką i dzieckiem.
Poznałyśmy się na studiach, razem uczyłyśmy się do egzaminów, spędzałyśmy wspólnie czas.
Nasze drogi spotkały się ponownie na oddziale położnictwa, gdzie wymieniałyśmy się doświadczeniem i wiedzą.

O NAS

Inspiracją do stworzenia domowej szkoły rodzenia były liczne rozmowy na dyżurach. Podczas pracy na oddziałach szpitalnych zauważyłyśmy potrzebę indywidualnej nauki kobiet w zakresie ciąży, macierzyństwa, połogu i laktacji. 
Skłoniło nas to refleksji, że zajęcia grupowe nie skupiają się konkretnie na jednej parze. Edukacja kobiet jest nieodzownym elementem naszego zawodu, dlatego odpowiadając na potrzeby społeczeństwa postawiłyśmy na indywidualne warsztaty dla przyszłych rodziców.
Nasza wizja to stworzenie domowej szkoły rodzenia, która zapewnia indywidualne, praktyczne
 i dostępne podejście do edukacji gdzie każdy uczestnik czuje się swobodnie i bezpiecznie
w wyrażaniu swoich pytań i potrzeb.

KINGA JANIK

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, magister położnictwa, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Dzięki pracy zawodowej na oddziale ginekologiczno-położniczym, zwłaszcza na odcinku patologii ciąży stałe pomagam kobietom ciężarnym rozwiązywać ich problemy i trudności związane z wejściem w nową macierzyńską rolę życia. Ponadto dbam o prawidłowy przebieg porodów drogą operacyjną oraz operacji ginekologicznych pracując jako instrumentariuszka w prywatnej klinice.
Stałe pogłębiam swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach specjalistycznych dla położnych.
Swą pasję do przekazywania wiedzy kontynuuję ucząc młode pokolenie położnych pracy w zawodzie. Od trzech lat zdobywam kolejny stopień naukowy jako doktorantka w dziedzinie nauk o zdrowiu UMB.
Staram się sumiennie wypełniać swój zawodowy obowiązek edukacji kobiet na każdym etapie ich życia.

MONIKA POPŁAWSKA

 Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, magister położnictwa, w trakcie specjalizacji ginekologiczno-położniczej
oraz neonatologicznej. Od 5 lat pracuję w szpitalu w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Ufam,
że doświadczenie zdobyte na odcinku Położnictwa, pozwoli mi w pełni przygotować Was na to, co będzie się działo z Tobą oraz noworodkiem bezpośrednio po porodzie - zarówno naturalnym jak i po cięciu cesarskim.
Przygotuję Was także na to, co wydarzy się w kolejnych dobach połogu. Pomogę przygotować wyprawkę, pokażę jak powinna wyglądać pielęgnacja kikuta pępowiny oraz kąpiel dziecka. W kręgu moich zainteresowań jest również laktacja -pokażę różne pozycje oraz prawidłową technikę karmienia.